Om oss

Rätt energi för dina möjligheter

Gycoms lösningar är oftast inte synliga från utsidan men möjliggör allt från energieffektivisering till raketuppskjutningar och piratbekämpning. Vår styrka är att förstå din utmaning och designa en unikt matchad automationslösning som ger dig nya möjligheter till framgång.

Gycom, med rötter från Sandblom & Stohne och Gylling Component, har en historia som
sträcker sig hela vägen tillbaka till 1926. Idag är vi en del av Enequi-koncernen, där vi med vår spetskompetens kring energidesign utvecklar lösningar för fastigheter, industri och krävande miljöer. Vi är en automationspartner som designar unikt matchade lösningar för varje utmaning och skapar nya möjligheter till framgång. Våra system används i dag av välrenommerade företag över hela världen.

Gycom har en historik av djup produktförståelse och välfungerande ingenjörslösningar. Det är ett arv som vi fortsätter att förvalta. Det är partnerskap som vi bygger vidare på och det är kompetens som låter oss bana vägen för nya, hållbara lösningar.

Vi ser långsiktigt

Att skapa hållbar framgång är vår högsta prioritet. Vi är tillgängliga, lyssnar för att förstå och designar lösningar som skapar verkligt affärsvärde i hela värdekedjan. Vi skapar trygga och stabila partnerskap och bygger för framtiden.

Vi ser nya vägar

Vi är visionära entreprenörer och driver utvecklingen inom vårt område. Vi ser möjligheter där andra ser svårigheter och höjer ständigt ribban för vad som är möjligt. Vi vet att de som ser det och tror på det också är de som gör det.

Vi ser målet

Vi går från utmaning och idé
till analys och lösning med beslutsamhet och energi. När vi sätts på prov ser vi det som ett tillfälle att höja oss ytterligare och vi ger oss inte förrän vi bidrar med värde utöver det förväntade.