Visselblåsning

Gycom vill göra rätt


Vi strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Att värna om säkerhet och respekt för människor som berörs av det vi arbetar med är viktigt och där har du en viktig roll för att vi ska lyckas!

Vårt visselblåsarsystem


Visselblåsarsystemet ger dig en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. På så sätt kan vi tidigt få information som gör att vi kan minska risker. Det är viktigt för att säkerställa att företaget sköts på rätt sätt och se till att våra kunder och allmänhetens förtroende för oss bevaras.

Om du arbetar på Gycom uppmanar vi dig att i första hand vända dig till en chef.

När ska jag använda visselblåsar systemet?

Visselblåsarsystemet ska användas för att lämna information om du har en farhåga om något som inte är i linje med Gycoms värderingar, principer, bryter mot lagar eller våra etiska regler och som dessutom allvarligt kan påverka vår verksamhet eller någon människas liv eller hälsa. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Rapporteringen görs till Gycoms moderbolag: whistleblower@enequi.com

All rapporteringen är anonym och beskrivs i följande dokument: