Maskinbyggare undviker driftstopp med Gycom Cloud

Tillverkare av delsystem har ett stort ansvar på sina axlar. Leveransförseningar kan orsaka kostsamma driftstopp för slutkunden, som ofta är en större fabrik eller tillverkningsindustri.

Att leverera just-in-time är otroligt viktigt och med data och förebyggande underhåll blir det betydligt enklare. Så här kan det se ut före och efter implementering av Gycom Cloud.

Före

PQDT Technologies hade under fem års tid tillverkat och levererat pumpfunktioner till fabriker världen över. Med åren hade de blivit bättre på att förstå hur systemen brukade slitas ute i fabrikerna och när nya reservdelar behövde beställas, men installationerna kunde skilja sig åt vilket gjorde det svårt att fullt förstå slitagemönstret. Som regel brukade PQDT Technologies serva maskinerna två gånger om året, men de hade märkt att vissa system behövde underhållas oftare än så, och andra system betydligt mer sällan.

Sedan företaget grundades hade det hänt ett tjugotal gånger att levererade system gått sönder utan att reservdelar funnits på plats. I fem av fallen hade situationen orsakat driftstopp där fabrikerna förlorat stora summor pengar. Hittills hade PQDT Technologies klarat sig från att behöva betala vite för händelserna, men tre av fabrikerna hade valt att byta systemleverantör vilket påverkade ekonomin i företaget.

Efter

För att få bättre översikt över sina levererade system och kunna precisera det förebyggande underhållet beslutade företagsledningen på PQDT Technologies att implementera Gycom Cloud i samtliga system. IoT-lösningen övervakade systemen och samlade också in data för energiförbrukning, vilket gjorde att företaget nu också kunde hitta energitjuvar och optimera systemen, något kunderna beskrev som ett stort mervärde.

Allra mest uppskattade PQDT Technologies dock systemets larmfunktion. Med hjälp av den kunde de serva systemen utefter hur många timmar de varit i drift snarare än på halvårsbasis. Det sparade både pengar och onödiga serviceresor. Ännu en fördel som företaget upplevde med den nya IoT-lösningen var att den genererade digitala tvillingar som såväl cheferna som serviceteknikerna kunde använda i sina verksamheter. Tillgängligheten till data skapade därför fler möjligheter till optimering än vad företaget hade anat.