Kommunen energieffektiviserar pumpanläggning med Gycom Cloud

Med stigande energipriser och nya höga krav på kommuner att energieffektivisera sin verksamhet ställs nya krav på alla kommunala verksamheter.

De ansvariga för en kommuns VA-verksamhet kan ha mycket att bidra med. Bakom all daglig drift döljer sig en stor mängd teknisk utrustning, såsom pumpanläggningar av varierad storlek. Så här kan det se ut före och efter implementering av Gycom Cloud.

Före

De ansvarig på VA-avdelningen i kommunen hade fått krav på sig att energieffektivisera anläggningarna. När man började titta närmare på hur energikonsumtionen såg ut visade det sig att det var svårt att få fram data för individuella applikationer och därför även svårt veta var man skulle starta med sitt energieffektiviseringsarbete.

Vissa av pumparna var trotjänare som varit med länge, de fungerade bra men kanske var det de som var de riktiga energitjuvarna? Ingen visste med säkerhet. Kanske fanns det ny teknik att tillgå som trots investeringskostnaden skulle minska kommunens totala kostnader och generera besparingar på både elräkningen och antalet nödvändiga servicetimmar?

Servicetekniker hade också flaggat för att det under de inplanerade servicetillfällena visade sig ibland att pumpar gick på högvarv på grund av att filter hade satts igen. Något som hade kunnat åtgärdas omgående om teknikerna vetat om problemet tidigare, och således hade normaldrift och lägre energiåtgång kunnat återställas snabbt.

Efter

Servicechefen valde efter att ha konsulterat andra kommuners VA-avdelningar att implementera Gycom Cloud. En lösning som gjorde det möjligt för både chefer och servicetekniker att genom digitala tvillingar till VA-pumparna ständigt ha koll på drift och energiförbrukning.

Installationen av Gycom Cloud tog enbart några dagar och gav servicechefen en tydlig bild av vilken pumpanläggning som var mest energieffektiv och vilken som krävde omgående åtgärder. Det blev också tydligt att den gamla trotjänaren till pump både var energieffektiv och hållbar, medan den relativt nya pumpen som stod bredvid konstant slammade igen och gjorde av med orimligt mycket el och servicetimmar. Gycom kunde hjälpa kommunens VA-avdelning med ett bättre val av elmotor och pump för att minska totalkostnaderna.

Servicechefen kunde också tack vare den kontinuerliga uppdateringen av information se nya mönster och snart skapa larmpunkter när det var troligt att en pump skulle stanna.

Servicechefen kunde även se att vissa justeringar i driften skulle minska antalet stopp. Uppdateringar av anläggningens styrning skulle kunna förebygga dessa problem, och med hjälp av Gycom Cloud kunde detta ske på distans utan behov av att servicetekniker justerade varje ingående applikation. Ett arbete som annars kanske helt hade ignorerats och resulterat i att energibesparingen uteblivit.