Färre resor och mer precis service med Gycom Cloud

Det finns en uppsjö av företag som tillverkar och levererar tekniskt avancerade lösningar till kunder runt om i Sverige och världen. För dem som har fortsatt serviceansvar för lösningarna ute hos kund krävs välfungerande serviceorganisationer, som ser till att systemen kan prestera år ut och år in. Med digital övervakning kan dessa företag bli mer precisa och dra ner på bland annat kostnader, restimmar och koldioxidutsläpp.

Så här kan Gycom Cloud hjälpa små- och medelstora företag att optimera sina serviceorganisationer:

Före

Företaget Wallaby Paper tillverkade pump- och styrsystem till ett flertal pappersbruk i Norden. Anläggningarna där systemen fanns installerade låg långt ifrån varandra och det hände nästan dagligen att servicetekniker kom ut till anläggningar som inte var i behov av service. Detta kostade företaget både tid och pengar, samtidigt som det tyngde samvetet att påfresta miljön med onödiga bilresor.

I ett försök att minska på de onödiga resorna försökte man att föra statistik över vilka anläggningar som användes mest respektive minst, men snart märkte man att faktorer som årstider och konjunktur också behövde tas med i beräkningen. Den tid och energi som lades ner på att kalkylera servicebehov fick man inte tillbaka. I stället började man att titta på andra sätt att optimera verksamheten.

Efter

Efter att företagets grundare hört sig för med andra i tech-branschen började han att titta närmare på Cloud-lösningar. De flesta han hittade var utformade för större företag, men så småningom hittade han ett passande erbjudande från Gycom. Med deras lösning kunde man dessutom köpa till ingenjörstimmar, för att skräddarsy Cloud-lösningen efter verksamheten.

Med hjälp av Gycom Cloud började man att samla in data från anläggningarna och det visade sig snart att servicebehovet skiljde sig åt mycket mer än väntat. Vissa av de anläggningar man brukade åka ut och serva var tredje månad användes endast ett fåtal gånger i månaden, medan andra användes nästan konstant.

Nu när det är lättare att beräkna när service behöver göras kan Wallaby Paper förutse servicebehov, spara in på onödiga resor och kostnader och minska sina utsläpp. Dessutom kan de öka serviceintervallet hos de anläggningar som används extra mycket, se när säsongsbetonade toppar förekommer och arbeta mer förebyggande för att undvika driftstopp hos kund.