Automatisk besöksbegränsare för butiker

I spåren av Covid-19 ställdes många offentliga verksamheter inför nya prövningar. Från att en butik full med människor var någonting positivt och innebar bra affärer, blev det från en dag till en annan en utmaning som behövde hanteras.

Med Gycoms automatiserad teknik för besöksbegränsning sparar butiksägaren pengar och skapar en tryggare upplevelse för besökarna. Den 10:e januari 2021 började den så kallade pandemilagen att gälla vilken innebar att till exempel butiker, köpcentrum och andra handelsplatser samt gym och idrottsanläggningar var tvungna att begränsa antalet besökare.

– Från början gjordes detta oftast manuellt och jag såg många butiker som hade personal ståendes vid ingången för att räkna hur många besökare som förtillfället fanns i butiken. Det kändes extremt ineffektivt och därför valde vi att snabbt utveckla en automatisk besöksbegränsare, säger Joakim Elfström, ansvarig för automationslösningar på Gycom.

Med Gycoms besöksbegränsare kan butiker, oavsett storlek, enkelt hålla koll på antalet besökare i butiken och begränsa det för att följa pandemilagstiftningen. Genom att ange ett maxtak för antalet besökare, givet butikens storlek, informerar besöksbegränsaren kunderna när det är fullt i butiken.

– Vi har utvecklat besöksbegränsaren för att lösningen ska vara smidig och kostnadseffektiv. Butiksägaren monterar helt enkelt små sensorer på larmbågarna eller vid dörrkarmen som sedan räknar de som kommer in i och går ut ur butiken. Om det maximala antalet uppnås visas en röd lampa för nya besökare till dess att någon annan har lämnat butiken. En effektiv lösning som alla förstår och som gör att butikspersonalen istället kan hjälpa besökarna i butiken för bättre ruljangs, förklarar Joakim.

Besöksbegränsaren kopplas enkelt in i en vanlig stickkontakt och fungerar för både butiker som har olika in- och utgångar och för butiker som enbart har en dörr in och ut. Installationen är snabb och enkelt och inga IT-integrationer krävs.