Gycom Cloud

Digitalisering av verksamheter har varit i ropet sedan många år tillbaka. Men ändå är det stora delar av industrin som fortfarande gissar hur deras maskinpark mår, eller genomför service baserat på ”hur det brukar vara” i stället för hur det verkligen är.

Vi på Gycom tycker det är dags att ta nästa steg för svensk industri, oavsett storlek. Därför introducerar vi nu Gycom Cloud – en IoT-lösning som du kan rulla igång redan imorgon!

Vad är Gycom Cloud?

Gycom Cloud är en smidig och kraftfull lösning för att skapa en digital replika av ditt industrisystem, till exempel en maskinpark. IoT – Internet of Things gör det möjligt för bland annat servicetekniker, produktionsansvariga och ledningen att i realtid följa och övervaka processer, maskiner och annan för verksamheten relevant information som finns i anläggningen.

Genom enkla integrationer som bygger på trygga och snabba standardförfaranden kopplas din verksamhet upp mot ert unika Gycom Cloud, där vi tillsammans skapar en dashboard för enkel övervakning och hantering.

Vilken nytta skapar Gycom Cloud för min verksamhet?  

Energimätning – minskad elförbrukning

Det du inte mäter och således inte vet detaljerna kring är också svårt att göra någonting åt. I tider av skenande elpriser är varje sparad kWh värdefull och inom industrin är det lätt att många onödiga kWh förbrukas på grund av småfel eller ej optimerade processer. Med energiförbruknings-kitet till Gycom Cloud kan du mäta elförbrukningen för motorer, fläktar och övrig utrustning och följa den online i realtid. Självklart kan du också konfigurera notifikationer om något går utanför det vanliga mönstret.

Förebyggande underhåll

Många företag har idag utrustning på flera platser runtom i Sverige eller internationellt. Det kan röra sig om egna fabriker, produktionsanläggningar eller kundinstallationer. Att kontinuerligt övervaka, serva och reparera dessa leder till stora omkostnader till följd av resor som ofta är brådskande, men ibland även helt onödiga. Genom Gycom Cloud kan övervakning ske på distans och förebyggande underhåll kan optimera och koordineras över tid. En stor fördel är att felsökning kan ske på distans och många fel upptäckas och avhjälpas innan anläggningen tar skada och ett driftstopp uppstår.

Data för beslut

Genom att under en längre period få tillgång till driftdata från din anläggning skapar förutsättningar för att hitta nya mönster och förbättringsmöjligheter. Kanske är dina serviceintervaller för täta eller så blir det tydligt att merparten av alla driftstopp inträffar på grund av att en fas av någon anledning inte längre förser elmotorn med tillräcklig effekt. Tillsammans med oss konfigureras Gycom Cloud för att möjliggöra det bästa datastödet för väl underbyggda beslut och nya insikter. Till vår hjälp har vi även Eatons IoT-specialister som hanterat datainsamling, elkomponenter och analyser i ett antal internationella projekt, för att säkerställa att ni får tillgång till den data som er verksamhet behöver  

Kontinuerliga förbättringar

Idag uppdateras din telefon, din dator och inte sällan din bil med jämna mellanrum – utan att du behöver lämna in den på service eller träffa en tekniker. Varför ska det vara så mycket svårare med system inom industrin? Med Gycom Cloud kan du nu uppdatera mjukvara för dina system på distans (software over the air). Det ger dig möjlighet att förbättra och addera funktionalitet över tid.

Besparingar

Genom att kombinera funktionaliteter i Gycom Cloud finns stora förutsättningar för besparingar för er verksamhet.  

Här är 5 sätt du kan skapa besparingar för din verksamhet;

– Energimätning minskar era elkostnader

– Förebyggande underhålla minskar era underhålls- och reparationskostnader

– Nya insikter skapar förbättrade processer skapar möjligheter till besparingar

– Kontinuerliga uppdateringar möjliggör högre kundnöjdhet och minskade servicekostnader

– Driftsättning av Gycom Cloud är snabbt och kostnadseffektivt

Genom att förenkla tillsynen av den dagliga driften skapas förutsättningar för att minimera förbrukning och optimera drift. Med Gycom Cloud får ni enkelt tillgång till era specialanpassade dashboards från valfri webbläsare – när och var som helst ifrån. Självklart är även övervakning och notifieringar tillgänglig dygnet runt för att säkerställa att onödiga driftstopp uppstår.

För er som redan är användare

Här kan du logga in till er installation

Gycom Cloud – login