Nu optimerar Gycom sin verksamhet med ett nytt logistikcenter, beläget strax utanför Göteborg. Satsningen kommer att innebära säkrare och mer hållbara leveranser.

Under ett års tid har Gycom och moderbolaget Enequi arbetat för en gemensam idealisk logistiklösning, som är bättre dimensionerad till verksamheternas behov och innefattar en stabil tredjepartsaktör. Det nya logistikcentret uppfyller alla krav.

– Det här är ett sätt för oss att anpassa våra logistikflöden för framtiden. Vi väljer att outsourca logistikverksamheten till Vätterleden Logistik, för att vi vill fortsätta att vara snabba, effektiva och hjälpa våra kunder att hitta rätt lösningar för sina behov, säger Staffan Sjöstedt, VD på Gycom.

Det nya logistikcentret består av en nybyggd fastighet på 10 000 kvadratmeter som ligger i direkt anslutning till Göteborg-Landvetter flygplats. Läget innebär kortare transportsträckor, såväl nationellt som internationellt.

– Vätterleden Logistik arbetar aktivt för att vara en hållbar aktör, vilket går hand i hand med våra värderingar. Jag ser fram emot ett innovativt samarbete som kommer att optimera våra flöden till kund, fortsätter Staffan Sjöstedt.

Logistikskiftet sker den 6 september. Därefter kommer Vätterleden Logistik att sköta all hantering av Gycoms och Enequis fysiska produkter. I uppdraget ingår varumottagning, lagerhållning, digital diarieföring, paketering och leverans till kunder runt om i världen.

– Vi på Vätterleden kan lager och logistik och hjälper våra partners att utveckla sina logistikprocesser. Vi hanterar allt från lossning och lagring till plock och transport. Några saker vi gör för att minska verksamhetens klimatpåverkan är att ha en energieffektiv byggnad, använda papper som fyllnadsmaterial till 99 procent, vara noggranna med återvinning och arbeta mycket med stora transportföretag som själva har hållbarhet högt på agendan, säger Roger Johansson, VD på Vätterleden Logistik, och tillägger:

– Vi är väldigt glada över att Gycom och Enequi har gett oss förtroendet att bli deras 3pl-partner framåt.

I samband med att den nya logistiklösningen blir verklighet har Gycom och Enequi uppdaterat sitt gemensamma affärssystem, så att det på ett smidigt sätt integreras med Vätterledens WMS-system.

– Vi har utvecklat anpassningar i vårt affärssystem och lagt om våra rutiner för att optimera våra processer. Implementeringen av de nya anpassningarna automatiserar kommunikationen med Vätterledens system och skapar ett effektivare flöde ut mot våra kunder, säger Suzanne Enehall, IT-manager och produktchef på Gycom och Enequi, som har projektlett utvecklingen av affärssystemet. 

Under 2020 och 2021 har Gycom växlat upp och tagit fram en tydlig strategi för framtiden. Den nya logistiksatsningen är bara ett av många steg på vägen mot att bli den självklara automationspartnern för energidesign i fastigheter, industrier och krävande miljöer.