Test og mål

Användning av ett mätinstrument är idag en självklarhet för de flesta elektriker.

Med en strömtång eller ett spänningstest kan du snabbt och enkelt kontrollera värdet på ström eller spänning. Mätningen ger snabbt en bekräftelse på att allting stämmer i förhållande till vad som förväntats. Mätinstrument är viktiga verktyg för att arbeta både säkert och effektivt.

Mätinstrument är vanligtvis lätta att använda, de har oftast en stor och tydlig display för avläsning av data. Men för att det ska bli korrekt hela vägen gäller det att rätt mätutrustning används för rätt applikationer.

Dagens spänningssystem

Med de belastningar som finns i elnätet är lastströmmen inte längre formad som en sinuskurva. Energibesparande glödlampor, lysrör, strömtransformatorer i datorer etc. ger laster med ett helt annat utseende än nätspänningen sinusform. Kraften innehåller också fler frekvenser än nätets normala frekvens på 50 Hz.

Om mätningen av ström endast har till uppgift att bekräfta att det finns en last, oavsett ström, så blir inte valet av mätmetod lika viktigt. Men om instrumentet ska användas för mätningar som kräver en högre noggrannhet, såsom felsökning eller analys av laster är det mycket viktigt att rätt instrument och rätt mätprincip används.

Våra mätinstrument är lätta att använda, de har oftast en stor och tydlig display för avläsning av data. Men för att det ska bli korrekt hela vägen gäller det att rätt mätutrustning används för rätt applikationer. Med en strömtång eller ett spänningstest kan du snabbt och enkelt kontrollera värdet på ström eller spänning. Mätningen ger snabbt en bekräftelse på att allting stämmer i förhållande till vad som förväntats. Mätinstrument är viktiga verktyg för att arbeta både säkert och effektivt.

Vi guidar dig gärna till rätt val av utrustning.
Tveka inte att kontakta oss.

Se hela vårt produktsortiment här