E3ZM, 7-funktions 2vx

Enya 7-funktions, 2 kontakter multirelä


E3ZM20 12-240VAC/VDC multifunction timer

66561_p_high.jpg
  • Multifunktions tidrelä
  • 7 funktioner, 2 kontakter
  • Brett inspänningsområde
  • Best.nr.: 66561
  • E-nr: E4074125
  • Benämning: 111100
  • Varumärke: Tele Haase

E3ZM20 är ett tidrelä i normutförande med sju funktioner och ett inspänningsområde som är 12 till 240V AC/DC. Inkopplingen av manöverspännigen sker alltid på samma anslutning så risken för att koppla fel har minimerats. Funktioner: (E)Tillslagsfördröjd, (R)Frånslagsfördröjd, (Ws)Tillslagswish, (Wa)Frånslagswish, (Es)Tillslag med styrkontakt, (Wu)Pulsförkortare, (Bp)Blinkfunktion.

Funktion fördröjning magnetisering 1
Funktion fördröjning avmagnetisering 1
Funktion flytande kontakt vid magnetisering 1
Funktion flytande kontakt vid avmagnetisering 1
Funktion blinkning, startar med paus, fast tid 1
Funktion stjärn-triangel
Funktion pulsformning
Funktion blinkning, startar med puls, fast tid
Antal utgångar, fördröjda, växlande 2
Klockfunktion, startar med paus, variabel
Klockfunktion, startar med puls, variabel
Fjärrstyrning möjlig 1
Utgångar, reversibla fördröjda/ofördröjda
Med halvledarutgång
Bredd 35 mm
Höjd 87 mm
Djup 65 mm
Nominell matningsspänning Us vid AC 50HZ 240 – 12 V
Spänningstyp för manöver AC/DC
Tidsområde 360000 – 0.05 s
Nominell matningsspänning Us vid AC 60HZ 240 – 12 V
Nominell matningsspänning Us vid DC 240 – 12 V
Typ av elanslutning Skruvanslutning
Med Plug-in-uttag
Påbyggbara kontaktblock
Lämplig enbart för fjärrstyrning

Relaterade artiklar