Multimeter Testboy 313

Testboy

Multimeter Testboy 313

113573_p_high.jpg
  • Mätingångar med inbyggda luckor som skydd mot felinkoppling
  • Stor bakgrundsbelyst display
  • Självåterställande elektronisk säkring på mA-ingången
  • Best.nr.: 113573
  • E-nr: E4200935
  • Benämning: TB 313
  • Varumärke: Testboy

Testboy 313 är en digital multimeter med manuellt områdesval. Testboy 313 mäter spänningar upp till 600V AC och DC, strömmar upp till 10A AC och DC, resistans till 20 MOhm, diodtest samt kontinuitet. Displayen har en upplösning på 3 ½ siffra upp till 1999 siffror. Bland övriga funktioner kan nämnas frekvensmätning, temperaturmätning och kapacitansmätning, data hold mm. Mätingångarna har inbyggda luckor som automatiskt öppnar upp rätt mätingångar för det valda mätområdet. Risken för felinkoppling kan på det sättet minimeras. Ingången för mA är dessutom försedda med en automatisk, elektronisk säkring som återställer sig själv. Konstruerad i enlighet med EN 61010-1 KAT III 600V. Levereras med bruksanvisning, testsladdar, temperaturgivare och batterier. Fem års garanti.

Indikering Digital
Mätområdesval Manuell
Kontinuitetstest 1
Kapacitetsmätning 1
Temperaturmätning 1
Frekvensmätning 1
Momentanvärdeslagring 1
Resistanstest/diodtest 1
Lägsta upplösning likspänning 0,1 mV
Lägsta upplösning likström 1 µA
Lägsta upplösning växelspänning 1 mV
Lägsta upplösning växelström 1 µA
Lägsta upplösning resistans 0,1 ohm
Max. spänningsmätområde AC 600 V
Max. spänningsmätområde DC 600 V
Max. strömmätområde AC 10 A
Max. strömmätområde DC 10 A
Max. resistansmätområde 20 Mohm
Mätkretskategori CAT III
Max. mätområde temperatur 1000 °C
Lägsta upplösning, temperatur 1 °C
Max. mätområde kapacitans 20000 µF
Lägsta upplösning, kapacitans Övrigt
Max. mätområde frekvens 20 kHz
Lägsta upplösning, frekvens Övrigt
Temperaturmätning TC 1
Automatisk kretsbrytare 1
Max. spänning mätkretskategori 600 V

Relaterade artiklar

Tillbehör