Termo- och mögelriskdetektor Testboy TV 328

Testboy

Termo och mögeldetektor Testboy TV328

114034_P_high.jpg
  • Hittar köldbryggor och mögelrisk
  • Mäter temperatur och luftfuktighet
  • Automatisk analys av mätvärden
  • Best.nr.: 114034
  • E-nr: E4200936
  • Benämning: TESTBOY TV328
  • Varumärke: Testboy

Termodetektor Testboy TV 328 mäter temperaturen på ett mätobjekt med hjälp av den inbyggda IR-detektorn. Samtidigt mäts den omgivande luftens temperatur och fuktighet. Instrumentet beräknar sedan daggpunkten och risken för mögel på mätobjektet. Mätningen sker snabbt och enkelt och underlättas även av den tydliga ringen av ljuspunkter som ringar in platsen för mätningen. Risken för mögel indikeras via en lysdiod. Övriga värden kan läsas av enskilt i displayen tack vare den automatiska Data Hold funktionen. Emissionsfaktorn för olika mätobjekt kan ställas in i tre olika steg. Levereras med väska, batteri och bruksanvisning. Fem års garanti.

Indikering Digital
Mätområde 350 – -20 °C
Mätning av rel. luftfuktighet 1
Multi-indikering 1
Infrarödmätning 1
Separat sensor 1

Relaterade artiklar