Gamma Pumpstyrning för 2-pumpar – Gycom

Gamma Pumpstyrning för 2-pumpar

Gamma Pumpstyrning för 2-pumpar

Tele Haase

Plug-in transformator 24VAC

45500_P_high.jpg
  • Växlingsvis drift av pumpar eller annan utrustning
  • Ger jämn fördelning av drift
  • Parallelldrift möjlig vid hög last
Best.nr.: 41339 Benämning: 282110 Varumärke: Tele Haase

Funktion: En av två pumpar startas genom att reläet får en in-signal på Y1, den nästkommande signalen på Y1 kommer att starta den andra pumpen och sedan fortsätta alternera pumparna (motorerna). På detta sätt fördelas lasten mellan de olika pumparna på ett jämt sätt. Utgångarna från reläet kan även dras parallellt om ett behov av detta skulle uppstå i drift.

Relaterade artiklar