G2PF, Fasföljd/fasbrott

Gamma Fasföljd/fasbrott

Tele Haase

G2PF400VS02, Voltage monitoring relay

15651_p_high.jpg
  • Övervakning av fasföljd/fasbrott
  • Övervakning av återgenererad backspänning
  • Mätspänning = Matningsspänning
  • Best.nr.: 15651
  • E-nr: E3888870
  • Benämning: 2390000
  • Varumärke: Tele Haase

3-fas övervakningsrelä med övervakning av fasfölj, fasbrott samt genererad back-spänning (genom asymmentimätning.) Funktion: När alla tre faser är anslutna i rätt ordning och den uppmätna asymmetrin är mindre än det fasta värdet (30%) växlar reläet till till-läge (ON) och den gula LED tänds. Om fasföljden ändras faller reläet.

Fasobalans övervakning 1
Bredd 22.5 mm
Höjd 90 mm
Djup 108 mm
Nominell matningsspänning Us vid AC 50HZ 400 – 230 V
Spänningsmätområde 457 – 342 V
Max. permitted delay-on energization time 0.5 s
Typ av elanslutning Skruvanslutning
Max. permitted off-delay time 0.35 s
Antal växlande kontakter 2
Med avtagbara klämmor
Nominell matningsspänning Us vid AC 60HZ 400 – 230 V
Spänningstyp för manöver AC
Fasföljdsövervakning 1
Fasfelövervakning 1
Funktion underspänning detektering
Funktion överspänning detektering

Relaterade artiklar