E1PF, Enya Fasföljd/fasbrott för normkapsling - Gycom

E1PF, Enya Fasföljd/fasbrott för normkapsling

Enya Fasföljd/fasbrott för normkapsling

Tele Haase

Monitoring of phase sequence, phase failure and a

  • 3-Fas spänningsövervakning
  • Övervakning av fasföljd/fasbrott
  • Övervakning av asymmetri
Best.nr.: 109374 Benämning: 1340305 Varumärke: Tele Haase

3-fas övervakningsrelä med övervakning av fasfölj, fasbrott och asymmetri med justerbart gränsvärde för asymmetrifel. Anslutning av noll-ledare är valbart. Funktion: När alla tre faser är anslutna i rätt ordning och den uppmätna asymmetrin är mindre än det satta värdet växlar reläet till till-läge (ON) och den gula LED tänds. Om fasföljden ändras faller reläet.

Relaterade artiklar