Kraft + DALI 5G2,5mm²+2×1,5mm²

Enequi

Flatkabel DALI 5G2,5mm²+2×1,5mm² HF

129609_p_high.jpg 129609_e_high.jpg 129617_e_high.jpg 129609_e_high_2.jpg
  • Brandklass B2cas1d0a1 för halogenfri kabel
  • Systemet möter relevanta nationella och internationella standarder för elinstallation
  • Mekaniskt- och färgkodade för att undvika felkoppling
  • Best.nr.: 129609
  • E-nr: E1278725
  • Benämning: 49946/OS
  • Varumärke: Enequi

Flatkabel passar i de flesta applikationer där flexibilitet behövs, kontor, skolor, lagerlokaler, sjukhus, garage med mera. Med en flatkabel som matning minskar kabelmängden som behöver dras avsevärt och därmed även brandrisken. Vid planering behöver inte heller fasta punkter för avtappning sättas direkt och planering samt installation blir på så sätt inte känsligt för förändringar. Möjlighet att tappa av där det behövs eller flytta befintliga avtappningar underlättar vid förändringar under byggets gång eller vid ombyggnad och renovering. Montering av avtappningar på flatkabeln kan även göras på annan plats för att senare rullas ut på bygget. En stor fördel med flatkabel är att det finns nästan inget spänningsfall över kopplingspunkterna. Utan avbrott i kabeln för kopplingsboxar minimerar man också risken för fel. Flatkabeln har en asymmetrisk form som gör det omöjligt att placera avtappningar fel och på så sätt garanterar en säker installation.

Ledarens nominella area 2,5+1,5 mm²
Trådisolering PE (polyeten)
Märkspänning U 1000 V
Färg yttre mantel Blå
Material i yttre mantel PE (polyeten)
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning 90 – -15 °C
Märkspänning U0 600 V
Avskärmning
Antal ledare 7
Kabelns bredd ca 32 mm
Kabelns höjd ca 6 mm
Halogenfri (enligt EN 60754-1/2) 1
Ledarkategori Klass 5 = fintrådig

Relaterade artiklar

Flatkabel DALI 5G2,5mm²+2×1,5mm² HF
Benämning: 49946/OS E-nummer: E1278725 EAN: Best.nr: 129609
Inmatning 7p Kraft+DALI för 5p+2p kabel
Benämning: 49700D E-nummer: E1278726 EAN: Best.nr: 129614
Avtappning 5-pol kraft+DALI L1
Benämning: 49715D/L1 E-nummer: E1278729 EAN: 7611718270550 Best.nr: 129617
Avtappning 5-pol kraft+DALI L2
Benämning: 49715D/L2 E-nummer: E1278730 EAN: 7611718270819 Best.nr: 129618
Avtappning 5-pol kraft+DALI L3
Benämning: 49715D/L3 E-nummer: E1278731 EAN: 7611718270826 Best.nr: 129619
Flatkabel DALI 5G2,5mm²+2×1,5mm² PVC
Benämning: 49945/OS E-nummer: E1278724 EAN: 7611718257704 Best.nr: 129754
Inmatning 2p DALI för 5p+2p flatkabel
Benämning: 49702D E-nummer: E1278728 EAN: 7611718270741 Best.nr: 129756
End cap for 5p+2p flat cable
Benämning: 48510/07 E-nummer: E1278736 EAN: 7611718250910 Best.nr: 129620
Tap off 5p for 5p+2p flat cable
Benämning: 49715 E-nummer: E1278737 EAN: 7611718228605 Best.nr: 129831
Feed-in 5p for 5p+2p flat cable
Benämning: 49701 E-nummer: E1278727 EAN: 7611718199257 Best.nr: 129755
2xBranch 5p for 5p+2p flat cable
Benämning: 49703 E-nummer: EAN: 7611718217999 Best.nr: 129757
Tap off 3p L1 for 5p+2p flat cable
Benämning: 49713/L1 E-nummer: E1278732 EAN: 7611718218187 Best.nr: 129758
Tap off 3p L2 for 5p+2p flat cable
Benämning: 49713/L2 E-nummer: E1278733 EAN: 7611718228537 Best.nr: 129759
Tap off 3p L3 for 5p+2p flat cable
Benämning: 49713/L3 E-nummer: E1278734 EAN: 7611718218194 Best.nr: 129760
Tap off 3p phase select for 5p+2p cable
Benämning: 49413/C E-nummer: E1278735 EAN: 7611718248764 Best.nr: 129761
Päätysuoja 5p+2p lattakaapelille
Benämning: 48510/07 E-nummer: E1278736 EAN: 7611718250910 Best.nr: 129620
Haaroitin 5p 5p+2p lattakaapelille
Benämning: 49715 E-nummer: E1278737 EAN: 7611718228605 Best.nr: 129831
Tuloliitin 5p, 5p+2p lattakaapelille
Benämning: 49701 E-nummer: E1278727 EAN: 7611718199257 Best.nr: 129755
2xhaaroitin 5p, 5p+2p lattakaapelille
Benämning: 49703 E-nummer: EAN: 7611718217999 Best.nr: 129757
Haaroitin 3p L1 5p+2p lattakaapelille
Benämning: 49713/L1 E-nummer: E1278732 EAN: 7611718218187 Best.nr: 129758
Haaroitin 3p L2 5p+2p lattakaapelille
Benämning: 49713/L2 E-nummer: E1278733 EAN: 7611718228537 Best.nr: 129759
Haaroitin 3p L3 5p+2p lattakaapelille
Benämning: 49713/L3 E-nummer: E1278734 EAN: 7611718218194 Best.nr: 129760
Haaroitin 3p fasvälj. 5p+2p lattakaap.
Benämning: 49413/C E-nummer: E1278735 EAN: 7611718248764 Best.nr: 129761
Endebeskyttelse for 5p+2p flatkabel
Benämning: 48510/07 E-nummer: E1278736 EAN: 7611718250910 Best.nr: 129620
Avtapning 5p for 5p+2p flatkabel
Benämning: 49715 E-nummer: E1278737 EAN: 7611718228605 Best.nr: 129831
Tilførsel 5p for 5p+2p flatkabel
Benämning: 49701 E-nummer: E1278727 EAN: 7611718199257 Best.nr: 129755
2xavtapning 5p for 5p+2p flatkabel
Benämning: 49703 E-nummer: EAN: 7611718217999 Best.nr: 129757
Avtapning 3p L1 for 5p+2p flatkabel
Benämning: 49713/L1 E-nummer: E1278732 EAN: 7611718218187 Best.nr: 129758
Avtapning 3p L2 for 5p+2p flatkabel
Benämning: 49713/L2 E-nummer: E1278733 EAN: 7611718228537 Best.nr: 129759
Avtapning 3p L3 for 5p+2p flatkabel
Benämning: 49713/L3 E-nummer: E1278734 EAN: 7611718218194 Best.nr: 129760
Avtapning 3p fasevelg. for 5p+2p kabel
Benämning: 49413/C E-nummer: E1278735 EAN: 7611718248764 Best.nr: 129761
Endestykke til 5+2-pol fladkabel
Benämning: 48510/07 E-nummer: E1278736 EAN: 7611718250910 Best.nr: 129620
Afgrening 5p til 5p+2p fladkabel
Benämning: 49715 E-nummer: E1278737 EAN: 7611718228605 Best.nr: 129831
Tilslutning 5p til 5p+2p fladkabel
Benämning: 49701 E-nummer: E1278727 EAN: 7611718199257 Best.nr: 129755
2xafgrening 5p til 5p+2p fladkabel
Benämning: 49703 E-nummer: EAN: 7611718217999 Best.nr: 129757
Afgrening 3p L1 til 5p+2p fladkabel
Benämning: 49713/L1 E-nummer: E1278732 EAN: 7611718218187 Best.nr: 129758
Afgrening 3p L2 til 5p+2p fladkabel
Benämning: 49713/L2 E-nummer: E1278733 EAN: 7611718228537 Best.nr: 129759
Afgrening 3p L3 til 5p+2p fladkabel
Benämning: 49713/L3 E-nummer: E1278734 EAN: 7611718218194 Best.nr: 129760
Afgrening 3p fasevælg. til 5p+2p flatka.
Benämning: 49413/C E-nummer: E1278735 EAN: 7611718248764 Best.nr: 129761
Avtappning 5p för 5p+2p flatkabel
Benämning: 49715 E-nummer: E1278737 EAN: 7611718228605 Best.nr: 129831
Inmatning 5p för 5p+2p flatkabel
Benämning: 49701 E-nummer: E1278727 EAN: 7611718199257 Best.nr: 129755
2xavtappning 5p för 5p+2p flatkabel
Benämning: 49703 E-nummer: EAN: 7611718217999 Best.nr: 129757
Avtappning 3p L1 för 5p+2p flatkabel
Benämning: 49713/L1 E-nummer: E1278732 EAN: 7611718218187 Best.nr: 129758
Avtappning 3p L2 för 5p+2p flatkabel
Benämning: 49713/L2 E-nummer: E1278733 EAN: 7611718228537 Best.nr: 129759
Avtappning 3p L3 för 5p+2p flatkabel
Benämning: 49713/L3 E-nummer: E1278734 EAN: 7611718218194 Best.nr: 129760
Avtappning 3p fasvälj.för 5p+2p flatkab.
Benämning: 49413/C E-nummer: E1278735 EAN: 7611718248764 Best.nr: 129761
End cap for 5p+2p flat cable
Benämning: 48510/07 E-nummer: E1278736 EAN: 7611718250910 Best.nr: 129620
Päätysuoja 5p+2p lattakaapelille
Benämning: 48510/07 E-nummer: E1278736 EAN: 7611718250910 Best.nr: 129620
Endebeskyttelse for 5p+2p flatkabel
Benämning: 48510/07 E-nummer: E1278736 EAN: 7611718250910 Best.nr: 129620
Endestykke til 5+2-pol fladkabel
Benämning: 48510/07 E-nummer: E1278736 EAN: 7611718250910 Best.nr: 129620
Ändskydd för 5+2-polig flatkabel
Benämning: 48510/07 E-nummer: E1278736 EAN: 7611718250910 Best.nr: 129620

Tillbehör