Kraft 5G2,5mm²

Enequi

Flatkabel 5G2,5mm² HF+märkning

  • Brandklass B2cas1d0a1 för halogenfri kabel
  • Systemet möter relevanta nationella och internationella standarder för elinstallation
  • Mekaniskt- och färgkodade för att undvika felkoppling
  • Best.nr.: 129793
  • Benämning: 49846/SM
  • Varumärke: Enequi

Flatkabel passar i de flesta applikationer där flexibilitet behövs, kontor, skolor, lagerlokaler, sjukhus, garage med mera. Med en flatkabel som matning minskar kabelmängden som behöver dras avsevärt och därmed även brandrisken. Vid planering behöver inte heller fasta punkter för avtappning sättas direkt och planering samt installation blir på så sätt inte känsligt för förändringar. Möjlighet att tappa av där det behövs eller flytta befintliga avtappningar underlättar vid förändringar under byggets gång eller vid ombyggnad och renovering. Montering av avtappningar på flatkabeln kan även göras på annan plats för att senare rullas ut på bygget. En stor fördel med flatkabel är att det finns nästan inget spänningsfall över kopplingspunkterna. Utan avbrott i kabeln för kopplingsboxar minimerar man också risken för fel. Flatkabeln har en asymmetrisk form som gör det omöjligt att placera avtappningar fel och på så sätt garanterar en säker installation.

Ledarens nominella area 2.5 mm²
Trådisolering PE (polyeten)
Märkspänning U 1000 V
Material i yttre mantel PE (polyeten)
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning 90 – -15 °C
Märkspänning U0 600 V
Antal ledare 5
Kabelns bredd ca 24 mm
Kabelns höjd ca 6 mm
Halogenfri (enligt EN 60754-1/2) 1

Relaterade artiklar

Flatkabel 5G2,5mm² PVC
Benämning: 49845 E-nummer: E1278715 EAN: 7611718241574 Best.nr: 129783
Flatkabel 5G2,5mm² PVC röd RAL3000
Benämning: 49845RT E-nummer: EAN: 7611718257582 Best.nr: 129784
Flatkabel 5G2,5mm² PVC svart
Benämning: 49845SW E-nummer: EAN: 7611718257599 Best.nr: 129785
Flatkabel 5G2,5mm² PVC vit
Benämning: 49845WS E-nummer: EAN: 7611718257605 Best.nr: 129786
Flatkabel 5G2,5mm² PVC+märkning
Benämning: 49845/SM E-nummer: EAN: 7611718235559 Best.nr: 129787
Flatkabel 5G2,5mm² HF
Benämning: 49846 E-nummer: E1278716 EAN: 7611718241581 Best.nr: 129788
Flatkabel 5G2,5mm² HF grå
Benämning: 49846GR E-nummer: EAN: 7611718257612 Best.nr: 129789
Flatkabel 5G2,5mm² HF röd RAL3000
Benämning: 49846RT E-nummer: EAN: 7611718257629 Best.nr: 129790
Flatkabel 5G2,5mm² HF svart
Benämning: 49846SW E-nummer: EAN: 7611718257636 Best.nr: 129791
Flatkabel 5G2,5mm² HF vit
Benämning: 49846WS E-nummer: EAN: 7611718257643 Best.nr: 129792
Flatkabel 5G2,5mm² HF+märkning
Benämning: 49846/SM E-nummer: EAN: 7611718233487 Best.nr: 129793
Inmatning 5p för 5G2,5mm² flatkabel
Benämning: 49701P E-nummer: E1278717 EAN: 7611718218880 Best.nr: 129794
Inmatning 5p för ända av 5G2,5 flatkabel
Benämning: 49901 E-nummer: EAN: 7611718207877 Best.nr: 129795
2xavtappning 5p för 5G2,5mm² flatkabel
Benämning: 49703P E-nummer: EAN: 7611718218002 Best.nr: 129796
Avtappning 3p L1 för 5G2,5mm² flatkabel
Benämning: 49713P/L1 E-nummer: E1278718 EAN: 7611718219108 Best.nr: 129797
Avtappning 3p L2 för 5G2,5mm² flatkabel
Benämning: 49713P/L2 E-nummer: E1278719 EAN: 7611718220067 Best.nr: 129798
Avtappning 3p L3 för 5G2,5mm² flatkabel
Benämning: 49713P/L3 E-nummer: E1278720 EAN: 7611718218347 Best.nr: 129799
Avtappning 3p fasvälj. för 5G2,5 flatka.
Benämning: 49413/P E-nummer: E1278721 EAN: 7611718248757 Best.nr: 129800
Avtappning 5p för 5G2,5mm² flatkabel
Benämning: 49715P E-nummer: E1278722 EAN: 7611718221354 Best.nr: 129801
End cap for 5G2,5 flat cable
Benämning: 48510/05 E-nummer: E1278723 EAN: 7611718250903 Best.nr: 129814
Päätysuoja 5G2,5 lattakaapelille
Benämning: 48510/05 E-nummer: E1278723 EAN: 7611718250903 Best.nr: 129814
Endebeskyttelse for 5G2,5 flatkabel
Benämning: 48510/05 E-nummer: E1278723 EAN: 7611718250903 Best.nr: 129814
Endestykke til 5G2,5mm² fladkabel
Benämning: 48510/05 E-nummer: E1278723 EAN: 7611718250903 Best.nr: 129814
Ändskydd för 5G2,5mm² flatkabel
Benämning: 48510/05 E-nummer: E1278723 EAN: 7611718250903 Best.nr: 129814

Tillbehör