Kraft 5G10mm² – Gycom

Kraft 5G10mm²

Enequi

Flatkabel 5G10mm² PVC

129868_p_high.jpg
  • Brandklass B2cas1d0a1 för halogenfri kabel
  • Systemet möter relevanta nationella och internationella standarder för elinstallation
  • Mekaniskt- och färgkodade för att undvika felkoppling
Best.nr.: 129867 Benämning: 49884 Varumärke: Enequi

Flatkabel passar i de flesta applikationer där flexibilitet behövs, kontor, skolor, lagerlokaler, sjukhus, garage med mera. Med en flatkabel som matning minskar kabelmängden som behöver dras avsevärt och därmed även brandrisken. Vid planering behöver inte heller fasta punkter för avtappning sättas direkt och planering samt installation blir på så sätt inte känsligt för förändringar. Möjlighet att tappa av där det behövs eller flytta befintliga avtappningar underlättar vid förändringar under byggets gång eller vid ombyggnad och renovering. Montering av avtappningar på flatkabeln kan även göras på annan plats för att senare rullas ut på bygget. En stor fördel med flatkabel är att det finns nästan inget spänningsfall över kopplingspunkterna. Utan avbrott i kabeln för kopplingsboxar minimerar man också risken för fel. Flatkabeln har en asymmetrisk form som gör det omöjligt att placera avtappningar fel och på så sätt garanterar en säker installation.

Ledarens nominella area 10 mm²
Trådisolering PVC (Polyvinylklorid)
Märkspänning U 1000 V
Färg yttre mantel Grå
Material i yttre mantel PVC (Polyvinylklorid)
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning 70 – -15 °C
Märkspänning U0 600 V
Antal ledare 5
Kabelns bredd ca 38.5 mm
Kabelns höjd ca 10 mm
Halogenfri (enligt EN 60754-1/2)

Relaterade artiklar

Tillbehör