Kraft 3G2,5mm², 3G4mm² – Gycom

Kraft 3G2,5mm², 3G4mm²

Enequi

Flatkabel 3G2,5mm² PVC

129775_p_high.jpg 129773_p_high.jpg
  • Brandklass B2cas1d0a1 för halogenfri kabel
  • Systemet möter relevanta nationella och internationella standarder för elinstallation
  • Mekaniskt- och färgkodade för att undvika felkoppling
Best.nr.: 129773 Benämning: 49685 Varumärke: Enequi

Flatkabel passar i de flesta applikationer där flexibilitet behövs, kontor, skolor, lagerlokaler, sjukhus, garage med mera. Med en flatkabel som matning minskar kabelmängden som behöver dras avsevärt och därmed även brandrisken. Vid planering behöver inte heller fasta punkter för avtappning sättas direkt och planering samt installation blir på så sätt inte känsligt för förändringar. Möjlighet att tappa av där det behövs eller flytta befintliga avtappningar underlättar vid förändringar under byggets gång eller vid ombyggnad och renovering. Montering av avtappningar på flatkabeln kan även göras på annan plats för att senare rullas ut på bygget. En stor fördel med flatkabel är att det finns nästan inget spänningsfall över kopplingspunkterna. Utan avbrott i kabeln för kopplingsboxar minimerar man också risken för fel. Flatkabeln har en asymmetrisk form som gör det omöjligt att placera avtappningar fel och på så sätt garanterar en säker installation.

Ledarens nominella area 1.5 mm²
Trådisolering PVC (Polyvinylklorid)
Märkspänning U 1000 V
Färg yttre mantel Grå
Material i yttre mantel PVC, oljebeständig
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning 90 – -15 °C
Märkspänning U0 600 V
Antal ledare 3
Kabelns bredd ca 16.5 mm
Kabelns höjd ca 6 mm
Halogenfri (enligt EN 60754-1/2)

Relaterade artiklar

Tillbehör