Filterfläktar

Filterfläktar

Fandis

Fan Filter

  • Energibesparande och kostnadseffektivt
  • Ökar livslängden på komponenter i ditt skåp
  • Diagonal luftspridning sprider luftflödet i kapslingen
  • Best.nr.: 105752
  • Benämning: FPF15KU230BE-110
  • Varumärke: Fandis

Kylning är nödvändigt i ett styrskåp, för att förlänga livslängden på skåpets innehållande komponenter. Tillsammans med en styrande termostat nås en energieffektivisering med såväl sänkt energiförbrukning som sänkta kostnader. Fandis filterfläkt med diagonala luftfält, sprider flödet i kapslingen på ett mer effektivt sätt i skåpet, än de traditionella fläktarna och bidrar därmed till en bättre kylmiljö i skåpet – med en längre livslängd av kapslingens komponenter. Energibesparande och kostnadseffektivt! Filterfläktar bör användas tillsammans med termostat för att uppnå bästa effektivitet. Datablad

Relaterade artiklar