Personvernerklæring

Hva er GDPR?

GDPR er det engelske akronymet for General Data Protection Regulation (no: generell personvernforordning), en EU-forordning som trådte i kraft 25. mai 2018.

Denne forordningen sørger for en sterkere, risikobasert og mer konsekvent lovgivning om behandling og vern av personopplysninger.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger?

Gycom har av og til bruk for å samle inn og bruke personopplysninger, f.eks. e-postadresse, navn, adresse, telefonnummer og foretaksnavn. Formålet er at vi skal kunne oppfylle kontraktsforpliktelser og lovkrav, men også sørge for at du får produktnyheter og -oppdateringer på en praktisk måte.

Hvordan samler vi inn personopplysninger?

Vi samler inn personopplysninger gjennom din registrering for å motta nyhetsoppdateringer på nettstedet vårt, gjennom statistisk informasjon om din bruk av nettstedet via Google Analytics, via forretningskontrakter (herunder kundebestillinger og kjøpsordrer), ved inngåelse av forretningsrelasjoner og ved frivillig registrering på næringsmesser. Vi behandler alltid personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning, bl.a. den generelle personvernforordningen (GDPR).

Hva er Google Analytics?

Google Analytics er Googles trafikkanalyseverktøy som gir nettstedseiere innsikt i hvordan nettstedet deres blir brukt, hvor ofte, og av hvem.

Det kan også gi informasjon om hvordan brukere fant nettstedet, hvor lenge de ble der, og hvor de drar videre. Det betyr at Google Analytics er et brukerdatabehandlingsverktøy.

Google Analytics sporer kode som legges til på nettsidene, og hver bruker blir registrert med en unik ID, slik at Google Analytics kan si hvor mange unike besøkende et nettsted har, og om en bruker kommer igjen.

Vi kan, ved hjelp av Google Analytics, følge med på hvor ofte brukere besøker nettstedet, hvilke sider de besøker, osv.

Ifølge Google blir deres informasjon om IP-protokolladresser aldri knyttet til andre personopplysninger de har lagret.

Mer informasjon om Googles vern av personopplysninger finnes på denne lenken: https://policies.google.com/privacy

Google tilbyr en måte å deaktivere denne typen datainnsamling på, og det blir beskrevet på denne lenken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ved hjelp av dette analyseverktøyet kan disse anonyme opplysningene deretter brukes slik at vi kan videreutvikle og forbedre nettstedet vårt. Vi vil ikke prøve å identifisere deg når du besøker nettstedet vårt, og vi vil ikke bruke disse opplysningene sammen med personopplysninger fra andre kilder for å prøve å identifisere deg.

Hva er rettsgrunnlaget for dette?

Rettsgrunnlaget for behandling av disse opplysningene er oppfyllelse av forretningskrav, forretningsrelasjoner og lovkrav samt ditt samtykke.

Du har når som helst rett til å be oss slutte å behandle dine personopplysninger. Nyhetsbrev og produktoppdateringer vil du fortsette å motta til du har meldt deg av.

Gir vi personopplysninger til tredjeparter?

Ditt personvern er viktig for Gycom, så vi vil aldri selge eller gi ut personopplysninger til tredjeparter når ikke politiet eller loven krever det. Vi bruker våre betrodde servicepartnere til å behandle våre opplysninger, og de sikres da via kontrakter. Dette gjør vi for eksempel for markedsførings- eller produktleveringsformål.

Hvordan sikrer vi opplysninger?

Vi sikrer opplysninger ved begrenset bruk der bare ansatte som trenger å kjenne informasjonen, får behandle den. Våre datanettverk, både koblede og trådløse, sikres via brukerbegrenset adgang og innlogging.

Hvem er ansvarlig for slik databehandling hos Gycom?

Du kan kontakte oss for å verifisere opplysningene vi har om deg, hvis du vil at opplysningene skal korrigeres eller overføres, hvis vil at vi skal slutte å behandle opplysningene, hvis du ønsker å begrense opplysningene, eller hvis du vil slette opplysningene. Du kan gjøre dette ved å sende oss en e-post til følgende adresse: dataprivacy@gycom.com. Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til den svenske datainspeksjonen.