Vägguttagsprovare Testboy Testavit Schuki 1 LCD

Väggutt.pr. Testboy Testavit Schuki 1LCD

Bestnr:
124761
E-nr:
E4201677
Benämning:
951044

Beskrivning

  • Snabb och enkel kontroll av funktionen i vägguttag
  • Inbyggd knapp för jordfelsbrytartest
  • Beröringselektrod varnar för spänning på skyddsjord

Testboy Testavit Schuki 1 LCD visar den aktuella konfigurationen i vägguttag. Med lysdioder indikeras närvaro av fas, nolla och jord. Med en knapp kan även funktionen på 30 mA jordfelsbrytare testas. I kombination med Testboy CEE-uttagsprovare kan också jordfelsbrytaren till CEE-uttag testas. Med den inbyggda beröringselektroden kan användaren kontrollera om det finns en farlig spänning (> 50 V) på vägguttagets skyddsjord. När fingret läggs på elektroden indikeras eventuell spänning på den inbyggda LDC-displayen. Testboy Testavit Schuki 1 LCD strömförsörjs via vägguttaget och är godkänd enligt EN 61010-1, KAT II 300V, TÜV/GS. Levereras med bruksanvisning. 5 års garanti.

Teknisk information

Indikering Analog
RCD/FI-test Ja

 

Välj produktområde: