Enequi logotype Enequi Power Balancing Storage

Power Balancing Storage

Nu kan du äntligen köra alla prylar som du vill och samtidigt ladda elbilen … enkelt! 

Vi får all el att fungera. Alltid.

Det svenska cleantechbolaget Enequis patentsökta system gör det möjligt att optimera tillgänglig el-kapacitet i en fastighet. Energi från solpaneler kan enkelt lagras för att användas när energibehovet är som störst, exempelvis då fordon laddas. Vi hanterar de ökade kraven på dagens allt mer pressade elnät genom att balansera de stora variationerna i elförsörjningen som uppstår i en fastighet – inte minst nu när vi i snabb takt går över till användning av förnybar energi.

PBS betyder – Power Balancing Storage.

PBS står för Power Balancing Storage. Det betyder att systemet kan lagra energi från alla tillgängliga källor, som sedan används när ert elbehov är som störst.

Enequi Power Balancing Storage

 

Lagra energi – spara el och använd när den behövs som bäst

Köp elen när den är som billigast och gör av med den när den är som dyrast.

PBS fungerar som en energibuffert som tar vara på elen som solpaneler genererar under dagtid. Den kan också utnyttjas för att lagra el från nätet när energibolaget tillämpar sin lägsta taxa. Den billiga energin sparas för att sedan användas under de perioder den behövs som mest. Den sparade energin kan utnyttjas som reservkraftkälla till fastigheten under elavbrott.

Enequi Energy consumption / Energy production

Ta vara på grön energi

Solpaneler på taken blir en allt vanligare syn både i bostadsområden och på kommersiella fastigheter. Men det är svårt att tillgodogöra sig energin från dessa. En stor del av solenergin produceras när ingen är hemma och det slutar ofta med att denna el säljs till energibolag eller nätägare med förlust.

 

Smart laddning i hemmet

Ladda elbilen utan att nätet sätter stopp

 

Idag ökar antalet laddbara fordon snabbt. En villaägare som köper en laddhybrid eller helt eldriven bil saknar ofta möjlighet till snabb laddning eftersom elförsörjningen inte räcker till. Det beror antingen på att huvudsäkringen är för svag eller att elnätet i området inte är dimensionerat för det effektuttag som krävs.

Även om tillräckligt med elenergi finns tillgänglig så kan det bli nödvändigt för hushållet att byta till en större huvudsäkring och ibland kostsam installation, samt betydligt högre fast nätavgift. Vår lösning är att istället balansera energiuttaget genom att lagra energin.

PBS-systemet har en inbyggd funktion för optimal laddning av elfordon. Så mycket energi som möjligt styrs till laddningen, med hänsyn till övriga användning i huset och vilken prioritering av dessa som ställts in i systemet. Det hanterar samtidigt enfas- och trefasladdning.

Enequi Power Balancing Storage – Car charging