Gylec akustikdetektor

Väggmonterad närvarodetektor med PIR och akustikdetektering

20 december, 2016

Gylec lanserar närvarodetektorer för helautomatisk styrning av belysningsgrupper. Dessa produkter är avsedda för styrning av LED, fluorescerande lampor (FL/PL) samt halogenlampor.

​Belysningskontakten sluts när närvaro eller​ akustik detekteras och om dagsljusinfallet är lägre än inställt värde. Kontakten bryter efter närvarons- och tidsfördröjningens utgång eller då dagsljusinfallet i rummet överstiger inställd ljusnivå.

Detektorerna är avsedda för väggmontage och består av en sensorenhet som kan monteras i apparatdosa eller utanpåliggande dosa med täckram Kopp HK07 eller annan ​täckram med standardmåttet 55x55mm.

Närvarodektorn har 180° detekteringsområde. Detektions­området är 8m framåt och 6m sidledes vid en rekommenderad monteringshöjd på 1,2m. Detekterings­området kan justeras med avskärmnings­lameller som placeras i botten av detektorn. Avskärmnings­lamellerna ingår som standard.

Relaterat