Jordfelsbrytare typ B

Jordfelsbrytare typ B

04 september, 2017
Jordfelsbrytare typ B detekterar alla typer av felströmmar; ren växelström samt glättad, pulserande och ren likström. Även blandfrekvenser detekteras och bryts vid fel på ett pålitligt sätt.

Den ökande andelen av elektroniska komponenter i utrustningar och lågspänningssystem ställer ökade krav​ på jordfelsbrytare för person-, egendom- och brandskydd. För lågspänningsanläggningar som arbetar i frekvensområden kring 50 Hz och som innehåller elektroniska utrustningar, kan det vid fel uppkomma en kombination av pulserande, glättade likströmmar och högfrekventa växelströmmar. För att säkerställa en korrekt och säker funktion behövs i många fall en ”allströmskänslig” jordfelsbrytare typ B som detekterar och frånkopplar felströmmar av alla frekvenser och former.

Om en felström med likström över 6 mA uppstår i en anläggning blir en vanlig jordfelsbrytare av typ A blind. Det betyder att hela funktionen på jordfelsbrytaren äventyras även för rena felströmmar av AC och medför en allvarlig säkerhetsrisk! En allströmskänslig jordfelsbrytare av typ B, detekterar även likström över 6 mA och löser ut felströmmar vid både AC och DC. 

Anläggningar som kan behöva jordfelsbrytare typ B är laddstationer för elfordon, solcellsanläggningar, utrustningar och applikationer med frekvensomriktare, medicinska utrustningar, röntgenapparater, hissar, rulltrappor, UPS-anläggningar, svetsutrustningar och laboratorieutrustningar. För sådana anläggningar, bland annat beskrivet i standard IEC 60364-7-722 och SS-EN 50178, anges att en jordfelsbrytare av typ B ska finnas i kretsen och anläggningen.

Allströmskänsliga jordfelsbrytare av typ B, från General Electric, finns i 2- och 4-poligt utförande, om 25, 40 och 63 A märkström och 30 eller 300 mA felström. Samtliga med fyra modulers bredd.

 

Teknisk information

 • Standard EN 61008-1 / EN 62423 / VDE 0664-40
 • Märkbrytförmåga 10000A, 10kA (Vid försäkring 80A gL/gG)
 • Märkdriftspänning 230/400 VAC (50/60Hz)
 • Min driftspänning 2P: 160 VAC, 4P: 258 VAC
 • Temperaturområde -25°C...+40°C
 • Stötströmsäkerhet 3000A vi 8/20us
 • Mek/Elektr.manövrar 20000/10000
 • Anslutningsbar area 1,5....35mm²
 • Övrigt Inkommande anslutning valfritt, under- eller ovansida.
  Kan förses med hjälp-/signalkontakt, bestnr 116742, e-nr 21 501 02 

 

Relaterat