Installasjon

Testboy TV335

Måling med Testboy tv 335

26 mai, 2016
Ved måling av lyset fra en lyskilde er det hensiktsmessig å måle lyset ved forskjellig deler av lysspekteret.

På Testboy TV 335 kan du velge å måle hele lysspekteret, eller en av fem farger som gir flere fordeler i for eksempel overvåkning og kontroll av belysningsprosjekter, komparative målinger av forskjellige lyskilder, eller ved sammenligning av forskjellige fabrikater. 

Testboy TV 335 måler lyset fra forskjellige lyskilder blant annet LED-lys, måleområdet er mellom 0.01 lux og 400.000 lux. Instrumentet har innebygde silikonfotodiode som sørger for stabile og nøyaktige måleresultater.

Relatert
Måleresultat

Korrekt måleteknikk – gir deg riktige måleresultater

04 april, 2016
Bruk av et måleinstrument er i dag en selvfølge for de fleste elektrikere. Med en strømtang eller spenningstester kan man raskt og enkelt kontrollere verdien på strøm eller spenning. Målingen gir hurtig en bekreftelse på at ting stemmer i forhold til hva man forventer seg, og er et viktig verktøy for å arbeide både sikkert og effektivt.