Måleresultat

Korrekt måleteknikk – gir deg riktige måleresultater

04 april, 2016
Bruk av et måleinstrument er i dag en selvfølge for de fleste elektrikere. Med en strømtang eller spenningstester kan man raskt og enkelt kontrollere verdien på strøm eller spenning. Målingen gir hurtig en bekreftelse på at ting stemmer i forhold til hva man forventer seg, og er et viktig verktøy for å arbeide både sikkert og effektivt.

Moderne måleinstrumenter er vanligvis enkle i bruk, de har normalt et stort og tydelig display for å lese av verdier. Men til tross for dette skjer det daglige feil når instrumentet brukes. Den vanligste feilen blir gjort allerede ved valg av instrument når man skal ta en måling. Brukeren kjenner kanskje ikke til instrumentets ytelse og velger et instrument som er konstruert for en annen type måling, eller et annet måleområde.

Dagens spenningsystem
Med de laster som i dag finnes i elnettet er belastningsstrømmen ikke lenger formet som en sinuskurve. Sparepærer, lysrør, strømtransformatorer i datamaskiner osv. gir laster med et helt annet utseende enn nettspenningens sinusform. Strømmen inneholder også flere frekvenser enn nettets normalfrekvens på 50 Hz. Om måling av strøm kun har som oppgave å bekrefte at det er en last, uavhengig av strømstyrke, har ikke valg av målemetode like stor betydning, men om instrumentet skal brukes for målinger som krever en høyere nøyaktighet, for eksempel feilsøking eller analyse av laster, er det veldig viktig at rett instrument med rett måleprinsipp brukes.​

Eksempel på belastningsstrøm med forvrengning

Eksempel på belastningsstrøm med forvrengning 

Sann RMS
Sann RMS (True RMS, TRMS) eller sann effektverdi er en målemetode som de siste årene har fått større betydning ved utvikling av måleinstrumenter. I motsetning til et instrument uten TRMS, som forutsetter at signalet som måles er en ren sinuskurve, beregner et instrument med TRMS verdien av hele signalet og viser korrekt måleresultatet. Et instrument med Sann RMS kan derfor måle korrekt på signaler med betydelig større forvrengning enn et instrument uten TRMS, som i verste fall kan ha opp til 50 % feil på målinger av belastningsstrømmer som er vanlig i dagens spenningssystem.​

Kontroller ditt måleinstrument
Om et instrument ikke er merket på noen spesiell måte, har det normalt ikke mulighet for TRMS-målinger. Instrument med Sann RMS er normalt merket på eller ved displayet for at brukeren skal vite hvilket måleprinsipp instrumentet har. Er du usikker på hvilket måleprinsipp ditt instrument har, bør du lese i bruksanvisningen for å kontrollere at du måler riktig. For en elektriker så viser problemet seg ofte med feilaktige måleverdier, spesielt ved måling av belastningsstrømmer, da påvirkning fra innkoblede laster er så stor. Men også ved måling på nettspenning er Sann RMS en viktig egenskap. Periodiske problemer i spenningssystemet er ofte tegn på et svakt elnett, noe som kan gi forvrengning og spenningsfall på nettspenningen ved utkobling av last. En komplett verktøykasse hos en elektriker bør derfor inneholde både strømtenger og spenningstester med Sann RMS for å ha mulighet til å ta korrekte målinger i dagens spenningssystem.

Testboy 

Spenningstester med sann RMS Testboy Profi III LCD, el-nr 80 031 88. Sann RMS strømtang Testboy TV218, el-nr 80 031 40

Relatert
Testboy TV335

Måling med Testboy tv 335

26 mai, 2016
Ved måling av lyset fra en lyskilde er det hensiktsmessig å måle lyset ved forskjellig deler av lysspekteret.