Gycom Snabbkoppling

Snabbkoppling sparar tid och pengar

 

Vid ombyggnaden av Trafikverkets 25 000 kvm stora kontor i Göteborg kunde elinstallatören Activ El, tack vare användningen av snabbkopplingar från Gycom, nästan halvera sin bemanning vid kabeldragning och montage av armaturer.

 

Efterfrågan på snabbkopplingar ökar dramatiskt i elteknikbranschen. Och det finns flera tydliga skäl till varför. Snabbkopplingar sparar tid och pengar samt är lätta att bygga ut och ändra. Dessutom är de faktiskt säkrare än konventionella, handskruvade installationer. Det är nämligen inte ovanligt att elektriker i en konventionell elinstallation drar åt kablarna antingen för löst eller för hårt, alltså med ett felaktigt moment. Båda sakerna ökar risken för varmgång och i värsta fall kabelbrand. Allt detta undviks vid användandet av snabbkopplingar.

Och som grädde på moset är snabbkopplingar också mer miljövänliga eftersom de enkelt kan demonteras och återvinnas.

Modern elteknik, där snabbkopplingar ingår, innebär att elinstallationerna i en fastighet med enkla handgrepp kan byggas om när verksamheten förändras och nya behov uppstår. Principen är ungefär densamma som med Lego.

När det gäller tidsbesparingen vid användningen så kan den vid nyinstallationer vara så stor som 70 procent. Det innebär i slutändan kostnadsbesparingar på omkring 30 procent för elinstallatören, efter att den något högre materialkostnaden räknats av.  

Gycom har mer än 30 års erfarenhet av snabbkopplingar. Nyligen lanserades ett eget snabbkopplingssortiment på den nordiska marknaden. Det består av snabbkopplingar för både inomhus- och utomhusbruk, med rundkabel och flatkabel. Det är idealiskt vid upphandlingar av större byggprojekt som kontor, kommersiella fastigheter, skolor och sjukhus.

Ombyggnaden av Trafikverkets nya stora kontor i centrala Göteborg inleddes sommaren 2017. Som mest har Activ El, en del av Electroteam Bolagen, haft 25 montörer på plats. Nu hösten 2018 är bygget inne i slutfasen. Trafikverket har flyttat in i merparten av lokalerna och närmare 1 000 anställda är på plats. Activ El, som haft totalentreprenaden för bygget, har använt Gycoms snabbkopplingar i hela byggnaden. När Björn Guldbrandsson, ansvarig projektledare på Activ El, summerar arbetet har han bara positiva erfarenheter. 

Gycom Snabbkoppling med Activ El

Björn Guldbrandsson, projektledare på Activ El, och Anders Montán, säljare på Gycom, har arbetat tillsammans med snabbkopplingar från Gycom i flera projekt. ”När man väl börjat använda snabbkopplingar är det svårt att gå tillbaka till konventionell teknik”, säger Björn.

 

 

– Vi har sparat otroligt mycket tid. Istället för att stå på stegar och koppla dosor i undertak så jackar man bara in kabeln och jobbar vidare. Vi har i det närmaste halverat bemanningen i de delar av projektet som gällt kabeldragning och montage av armaturer.

– Det är inte första gången som Björn Guldbrandsson och Gunnar Jacobsson på Activ El har använt Gycoms snabbkopplingar. Tidigare projekt är bland andra kontor i östra Nordstan samt flera försäljningsanläggningar åt Hedin Bil och Bilia.

– När man väl börjat använda snabbkopplingar är det svårt att gå tillbaka till konventionell teknik. Jag ser bara fördelar med att använda dem. Enda nackdelen är väl att grossisternas hyllor töms så snabbt, säger Björn Guldbrandsson och fortsätter:

– Visst är de lite dyrare än konventionell elteknik, men den ekonomiska vinsten blir ändå stor genom att de spar in så oändligt många timmar i ett projekt.

 

Gycom Snabbkoppling elektriker

Lucas Orosz, elektriker på Activ El i Göteborg, har installerat snabbkopplingar i Trafikverkets 25 000 kvadratmeter stora lokal i Göteborg och han uppskattar smidigheten och snabbheten de innebär.

 

En av de vanligaste arbetsskadorna för elektriker är problem med axlar och nackar. Det beror till stor del på att de så ofta står och jobbar med installationer ovanför huvudet, med armarna uppsträckta, huvudet vänt uppåt och nacken böjd. Här kan snabbkopplingar underlätta mycket. Genom att använda dem så blir arbetet mer omväxlande och tiden i obekväma och statiska arbetsställningar minskar. Gunnar Jacobsson på Activ El, som de senaste åren nästan uteslutande jobbat med snabbkopplingar till belysning, vittnar om att ergonomin i jobbet blivit mycket bättre.

Anders Montán, säljare på Gycom och Activ Els kontaktperson, säger att efterfrågan på snabbkopplingar har ökat markant.

– Tittar man på andra länder, som Tyskland, så utgör de en stor del av installationsmarknaden. Så kommer det bli i Sverige också.

– I exempelvis klädbutiker, där man ofta bygger om, innebär de enorma fördelar för alla parter. Likaså i lokaler med högt till tak där man vill minska tiden i luften och användningen av högliftar.

 

Gycom Snabbkoppling demo

  Anders Montán, säljare på Gycom, spår att snabbkopplingar kommer att bli allt vanligare. ”Tittar man på andra länder, som Tyskland, så utgör de en stor del av installationsmarknaden. Så kommer det bli i Sverige också.”

 

Elkonsulten Christian Larsson och hans kollegor på Elprojekt Konsult Sverige AB, har föreskrivit snabbkopplingar från Gycom i flera stora projekt de senaste åren, bland annat i Volvo Personvagnars 24 000 kvm stora kontor på Hisingen. Även han ser ett kraftigt ökande intresse för snabbkopplingar, särskilt i kontorsmiljöer.

– Arbetet för elektrikern blir betydligt snabbare och enklare. Man slipper monteringen och infästningen av den traditionella installationen med dosor och uttag mellan armaturer. Just detta sker ofta i bjälklag av betong med oergonomiskt arbete som följd för elektrikern på plats.

– Särskilt lämpliga är snabbkopplingar när installatörerna jobbar i miljöer där man vill undvika att borra i betongbjälklag för att inte störa andra pågående verksamheter vid exempelvis hyresgästanpassningar i befintliga fastigheter, säger Christian Larsson. 

Att kunna minska bemanningen är särskilt värdefullt idag när byggprojekten står på kö och nästan alla elteknikföretag har svårt att få tag på elektriker. Att snabbkopplingar ger stora tidsvinster kan även ledande montören Gunnar Jacobsson intyga.

I ett annat projekt kopplade en av våra montörer själv in 1 800 takarmaturer på ett helt våningsplan på bara en veckas tid.

I Trafikverkets kontor så har snabbkopplingar huvudsakligen använts som matning och mellan armaturerna från Fagerhult, allt monterat i undertaken.  

 

 


 

Sex fördelar med snabbkopplingar

  • Tidsbesparingar på upp mot 70 procent.
  • Är flexibla och kan lätt byggas om.
  • Ger en hög elsäkerhet.
  • Är miljövänliga. Kan lätt demonteras och återvinnas.
  • Bättre ergonomisk arbetsmiljö för installatörer.
  • Minskar risken för felaktiga installationer. Enkelt att felsöka.

 


 

Text och bilder: Henrik Nygård, Media Partner