flatkabel-topp

Flatkabel – Utmärkt som matning för kraft och signal

Flatkabel passar som mating i de flesta applikationer där flexibilitet behövs, från litet till stort, kontor, skolor, lagerlokaler, sjukhus, garage med mera. Med en flatkabel som matning minskar kabelmängden som behöver dras avsevärt och därmed även brandrisken. Systemet är flexibelt och gör det lätt att planera, det underlättar också vid förändringar under arbetets gång eller vid ombyggnation och renovering.

 


 

129609_e-web

​Vi tittar närmre på fördelarna

 

Applikation

Flatkabeln används med fördel som matning vid kraft- och signalinstallation, för att sedan övergå till snabbkopplat rundkabelsystem. Flatkabeln fungerar i de flesta installationer, stora som små, i och med det breda sortimentet av kabel för inomhus- och utomhusbruk i 2,5mm2 till 16mm2. Kabeln passar i såväl kontor, butiker och hotell som i lagerlokaler, fabriker, garage och för installation av till exempel laddstationer.

Flatkabeln gör sig bäst i miljöer där flexibilitet är viktigt. Till exempel kontorslokaler byggs om eller flyttar väggar/arbetsstationer och då kan man lätt även flytta avtappningen eller komplettera med fler.

Planering och flexibilitet

Redan i planeringsstadiet är flatkabel ett tacksamt alternativ att jobba med. Man behöver inte sätta fasta punkter för avtappning direkt, utan det kan bestämmas på plats där eventuella hinder kan upptäckas. Det som behövs är längden på till exempel korridoren och antalet avtappningar. På så sätt är inte systemet känsligt för förändringar under arbetets gång och inte heller i framtiden vid renovering eller ombyggnad. Avtappningar kan lätt flyttas eller läggas till vid behov.

Valmöjligheten finns också att förmontera avtappningar på flatkabeln innan den rullas ut för att få maximal effektivitet på plats. Detta uppskattas på platser där tiden för installation är begränsad.

Prestanda och säkerhet

Installation av flatkabel är säker på många sätt. Eftersom du inte behöver använda vanliga kopplingsboxar behöver du inte heller göra avbrott i kabeln. Detta säkerställer en kontinuerlig slinga och utesluter risken för felkoppling och polvändning. Kabeln är asymmetriskt formad vilket gör att avtappningen bara kan monteras åt ett håll.  

prestanda_sakerhet1

Vidare behövs inte heller någon avmantling eller skalning utan avtappningarna kontakternas genom isolations genomträngande skruvar eller med knivanslutning, detta gör hela installationen mycket tidseffektiv samt att spänningsfallet över en avtappning är näst intill obefintlig i jämförelse med en kopplingsbox​.

prestanda_sakerhet2

 

Att göra en installation med flatkabel som matning betyder att kabelmängden reduceras, vilket också minskar brandbeIastningen. Alla våra flatkablar håller brandklass Cca.

prestanda_sakerhet3

I och med att ledarna ligger plant kan de bättre göra sig av med den värme som utvecklas under last än vad en rundkabel kan. På detta sätt har flatkabel större kapacitet än motsvarande rundkabel. Se diagram nedan, en 2,5mm2 flatkabel kan enligt tester klara lika hög belastning som en 4mm2 rundkabel:

  diagram

Ekonomi

Installationstiden minskar med upp till 60% jämfört med konventionell installation. Detta resulterar i en total kostnadsbesparing på upp till 30%. Kostnad för framtida förändringar minska också då arbetet är minimalt för att lägga till eller flytta en avtappning. Flatkabeln är lätt att integrera i ett befintligt system vid utbyggnad, genom att ansluta det via rundkabel. Systemet är anpassat till snabbkoppling i de lägre kvadraterna, vilket passar med moderna installationer. ​

Integration

Flatkabeln är lätt att integrera i ett befintligt system vid utbyggnad, genom att ansluta det via rundkabel. Systemet är anpassat till snabbkoppling i de lägre kvadraterna, vilket passar med moderna installationer.

Miljö

Genom en ökad återanvändning av installations­material vid om- och utbyggnad minskar miljö­påverkan. Elmiljön förbättras också genom bussledningar med svagström som ger minskade elektromagnet­iska fält.

 


 

Vad består flatkabelsystemet av?

Flatkablarna finns i flera varianter både för innomhus- och utomhusbruk. Kraftkablar från 2,5mm2 upp till 16mm2, samt kombinerade kablar för kraft och signal.

Till detta används imatningsboxar för anslutning och avtappningar för utåtgående. För det mindre kvadraterna är avtappningarna snabbkopplade för snabb övergång till rundkabel. Se också Gycom snabbkopplingssortiment här: Snabbkopplingssytem

 


 

Standarder och certifieringar 

Flatkabelsysemet följer de relevanta standarder avsedda för produkterna. De halogenfria kablarna håller en brandklass på Cca s1 d1 a1 som standard men finns även i högre klass. Det uppfyller standarderna IEC/EN 61 535, RoHS, REACH och CE ​samt har certifiering enligt DIN EN ISO 9001 och DIN EN ISO 14001.
För det brandklassade sortimentet uppfylls alla relevanta standarder så som E30/E60/E90, brittisk standard FE180 och även London Underground standards.

 


 

Installationsexempel

flatkabel-topp-2

 

DALI armaturer

I exemplet nedan används en 7-polig flatkabel, 5G2,5mm2+2x1,5mm2, för trefas kraft och DALI signal: ​

diagram-utan-siffror_03

 

Du hittar produkterna i exemplet här: Gycom flatkabel 5g2,5+2x1,5  

Dali-kabelHF5+2pol_300x300
Dali-kabel_Inmatning_kraft_dali_300x300
Dali-kabel_inmatning_kraft_300x300
Dali-kabel_inmatning_avtapp_300x300
Dali-kabel_Avtappning_5pol_300x300
Dali-kabel_avtappning_3pol_fasvaljare_300x300
Dali-kabel_Avtappning_3pol_300x300
Dali-kabel_andskydd_300x300

 

Se alla flatkabelvarianter här: Gycom Flatkabel

 


 

Laddstation

Snabb och flexibel installation av laddstationer med flatkabelsystem

EV-charger-front-Seite-neu-korrigiert

 

En installation av laddstationer behöver vara flexibel och utbyggbar därför passar en flatkabellösning perfekt. Man sätter infrastrukturen direkt med en 16mm2 flatkabel och kan på så sätt förbereda för framtida tillägg av fler laddstationer.  Installationen är enkel och snabb och man kan förmontera laddstationerna till avtappningarna för ännu snabbare installation på plats.

Snabbkoppling_billaddning

Zeichnung-Muster-EN

Fördelar med en flatkabel jämfört med konventionell installation är att man inte har några avbrott i kabel som kopplingsboxar annars skapar. Man minimerar också felkoppling när man frångår den standardiserade kopplingsboxen. Avtappningarna till flatkabeln kan bara monteras åt ett håll och anslut med isoleringsgenomträngande skruv (piercing screw) och spänningsfallet är minimalt.

 

laddstation_HF_5pol_300x300
laddstation_inmatningsbox_300x300
laddstation_avtappning_300x300
laddstation_andskydd_300x300

Du hittar produkterna i exemplet här: Gycom flatkabel 16mm2

 


 

Brandresistenta kablar 

brandkabel1 

Flatkablarna finns också i brandresistenta versioner i 3G2,5/4mm2 samt 5G2,5/4/6/16mm2. Alla håller brandklassningarna E30/E60/E90 och FE180 samt IP66/68.

Fästen med keramikinlägg finns för montering på stege eller vägg/tak. Vertikalt fäste finns också med keramikrulle som följer kabeln och håller kabeln på plats även ​när kabeln smälter.

 brandkabel6

Fördelar med brandresistenta flat kablar

Förutom de fördelar som flatkabel har generellt är den största fördelen med en flat brandkabel att ledarna inte kortsluts när isoleringen väl smälter, förutsatt en liggande installation. På det sättet hålls anslutningen vid liv längre vid en eventuell brand. 

Rund kontra flat kabels smältförfarande
0:00 / 0:00

 

Det viktigaste med en brandkabels installation är att den elektriska kretsen kan hållas vid liv så länge som möjligt för att kunna hålla nödbelysning lysande och annan viktig utrustning igång så länge som möjligt. Vid en konventionell installation bryts oftast kretsen genom kortslutning och då via en armatur eller liknande. Med en flatkabel installation gör man aldrig några avbrott i kabeln och kretsens löper vidare utan problem när armaturen kortsluts.

brandkabel3

Konventionell installation av armatur

0:00 / 0:00

Flatkabelinstallation av armatur

0:00 / 0:00

 

Flatkabeln är asymmetrisk viket gör att boxen bara kan monteras åt ett håll. Boxen innehåller keramikplintar viket säkerställer anslutningen samt två skruvar för varje pol. Skruvarna håller ledaren på plats och minskar risken ytterligare att kabeln kortsluts vid brand.

brandkabel4

 

Till kopplingsboxarna finns en säkringshållare som med fördel används för att avskära utgången till exempelvis en armatur. På detta sätt säkerställs anslutningen då armaturen kortsluts.

brandkabel5

 


 

Videofilmer

Presentation av flatkabelsystemets olika komponenter.

Flatkabelinstallation

0:00 / 0:00

Knivanslutning

0:00 / 0:00

Skruvanslutning – Fasväljare

0:00 / 0:00

 


 

Produktsortiment

Klicka på bildrutorna nedan för att ​titta närmre på produkterna inom respektive produktgrupp.

kraft_300x300

kraft+dali

kraft5g

flatkabel_ovriga