energilagring

Energilagring

Smart lagring och distribution av egenproducerad energi

Gycoms modulära energilagringslösning består av batterirack, kontrollskåp, 3-fas växelriktare och toppmodern styrprogramvara. 

Detta system kan lagra energi och svara på höga energiuttag. Mest förekommande energikällor som används ihop med energilagret är energi från nätet, solenergi samt vindenergi.

Lösningen kan exempelvis stödja snabb laddning av ett elfordon eller effektivt lagra energi från ett solpanelsystem. Lagrad energi kan lätt användas av alla förbrukare i ett hushåll utan onödiga omkopplingar.

energilagring montage 

Teknisk information

 

Systemdata 10kW

 • Maximalt strömuttag: 24ADC
 • Maximalt effektuttag: 8,64-9,72kW
 • Nominell strängspänning: 360VDC
 • Lagrad energi: 7,2Kwh
 • Laddalgoritm: Konstantströmsladdning med ΔT/Δt som indikering för laddningsavslut

 

Batteridata

 • Batteriteknik: NiMH Bipolar
 • Kapacitet: 10Ah
 • Nominell spänning: 120V
 • Maximalt strömuttag: 30A

Detta system består av 2st strängar med 3 pack i varje sträng.

 

 • Systemet är konfigurerat för att optimera batteri­ernas livslängd samt för att vara redo när energin behövs. 
 • En fulladdning från helt urladdat batteri tar ca 3 timmar.
 • Mätdata samlas in från samtliga batteripack och dessa värden kan även loggas för att kunna utvärdera packens kondition.

 

Systemet kan konfigureras i två olika driftlägen

Energimätarstyrt
Systemet läser in aktuell förbrukning från energi­mätare och kompenserar er förbrukning. Om er vind- eller solanläggning levererar utan att hushållet har effektbehov laddas energilagret.

Tidsstyrd
Systemet agerar efter de tider ni anger, urladdning kan ske då ni vet att effektuttaget är högt. Laddning sker t ex nattetid.

 

 • Utvecklad av Gycom i samarbete med Nilar
 • Producerad i Sverige
 • Levereras färdigkonfigurerad och CE-märkt